2018. nov 17.

Heroes and legends

írta: Aoi Sakura
Heroes and legends

heroes_copy.jpg[Hírnökszirmok]

- Név? – mordult rá a fogadós, akár egy kutya, miközben cseppet sem kedvesen végigmérte szokatlan fizimiskáját.

A szúrós tekintettől feszélyezetten a lány halkan elrebegte nevét, amit persze a fogadós nem hallott, ezért ismét rámordult.

- Airi Esther Yamada Garcia – felelte hangosabban a lány.

A csomagokat becipelő hordár fiú is látta rajta, mennyire kényelmetlenül érintette a fogadós viselkedése, ami miatt kénytelen volt bántóan kiabálni, legalábbis ő így érezte.

Sütött a lányról, épp annyira, ahogy idegen származása, fogalma sincs, miféle helyre érkezett. Talán senki sem figyelmeztette, városuk a messze földön hírhedt Veszekedők városa. Valószínűleg sehol sem ismerték a várost másképp, ezért nem reagáltak valódi nevére. Különben elmondták volna, ha csak nem hajtja a megélhetés szüksége, netán egyéb kötelezettség, jobban teszi, ha távol marad e mételytől, ami itt az egyébként gyönyörű falakból árad. A kedvességet, előzékenységet itt ugyanis hírből sem ismerik, mindent, minden kapcsolatot megül az örökös rosszindulat és frusztráció. Mindenki a magáét keresi, sosem néz másféle, csak akkor, ha elébe toppan valaki, ilyenkor is csupán egy rossz szóra telik, mert az illető útban van, és egyáltalán, miért létezik. A kocsisnak útban van a bevásárlásból hazatérő asszony, akinek útját állta a másik vásárló, minden kiszolgálónak terhére van a vendég, akik egymást tapossák, otthon nem lehet lépni az asszonytól, az gyerekei, anyósa, apósa foglyának érzi magát…

A fiú, hogy enyhítsen a lány zavarán, halvány mosolyt küldött felé, mire beleütközött a másik hordár, akinek a sarkán taposott a kocsis és mindketten elátkozták őt bambaságáért, holott valami idióta hibájából elkutyulódott egy csomag, s most égre-földre kereshetik. Nem jutott hát tér és idő a kedves szóra, egy kis jóra egy zord világban.

Másnap reggelre kifordult a világ magából. A fiú el nem tudta képzelni, hogy ez megtörténjen; menyasszonya és családja jó kedvvel ébredt s köszöntötte a másikat, az utcán, ahol addig szitkok röpködtek, most jó kívánságokat, mosolyt, kedves gesztust adtak-kaptak az emberek, ha baj adódott, megoldották csendben, olykor kinevették magukat, mondván, ez úgy tűnik, nem az ő napjuk. Ha akadt is hangos szó, nézeteltérés, hamar elcsitultak a kedélyek. Nem fért a fiú fejébe e hirtelen pálfordulás, sem az első, de még a sokadik napon se.

Talán három-négy hét telhetett el e bűbáj hatása alatt, már-már kezdett hozzászokni az új rendhez, amikor rohamos romlásnak indult a hangulat és nemsokára, egy-két kivételtől eltekintve, ugyanolyan mogorva lett mindenki. Apja ismét inkább a kocsmában múlatta az időt, anyja újra szidott mindenkit, legjobban menyasszonyát, aki pedig gyűlölettel gondolt az egész családra, az utcákon, lépten-nyomon átkokat dobáltak az emberek. Megint csak képtelen volt rájönni, mi bújt az emberekbe.

Addig-addig rágódott e kérdésen, mígnem egy este kibökte kollégájának és barátjának, aki azon kevesek közé tartozott, akik megőrizték azt a varázslatot, mely egy időre az egész várost megváltoztatta.

- Egyszerűen elfelejtették – felelte szűkszavúan a barát, majd intett, hogy kövesse.

Egy darabig csöndben sétáltak, lassan, ahogy az éjjeli színek átitatják az égboltot keletről nyugat felé. A város főtere felé tartottak, út közben aztán talán a türelmetlenségét megérezve, a barát ismét megszólalt:

- Emlékszel a külföldi lányra?

- Aki annyira elveszettnek tűnt és olyan furcsa, hosszú neve volt?

- Igen. Az érkezése után, pont így estefelé, elkezdett hullani a hó, legalábbis elsőre mindenki azt hitte, annak ellenére, hogy még épp csak elkezdődött az ősz. Aztán kiderült, nem is hó esik, hanem halvány rózsaszín és fehér virágszirmok. Ahogy megtelt velük a levegő, az embereket látomás kerítette hatalmába, ezt többen megemlítették még másnap, harmadnap. Ha egyszerűen kellene megfogalmaznom, láttad, beleláttál a másik elméjébe, tudtad, mi történt vele, átérezted a helyzetét…

- És ez megváltoztatott – zárta le a mondatot a fiú. – De mi köze ennek a lányhoz vagy a szirmokhoz?

- Mindjárt megérted – hangzott a válasz.

A következő néhány percben a várakozás csendje lett kísérőjük, míg meg nem érkeztek a fákkal körülölelt főtérre, melynek közepén egy csodás szökőkút állt. Barátja annak oldalára mutatott, ahol gyönyörű betűkkel a következő mondat állt:

Ha elfelejtenéd az üzenetet, idézd fel a szirmok útját.

Ideje sem volt kérdezni, a másik rögtön folytatta:

- Tudod, hogy időnként felébredek hajnalban, és ha nem tudok visszaaludni, teszek egy sétát. A sziromhullást követő éjjel láttam, amint a lány idevési ezt a mondatot.

- Azt értem, de mit jelent a szirmok útja?

Alighogy kimondta kérdését, megpillantott egy apró, fehér szirmot épp az orra előtt. Követte tekintetével amint megállapodik a szökőkút vizében a többi társaságában.

- Mit látsz a víz tükrében?

Megdöbbentette a kérdés, még inkább a hang, nem a barátja állt mellette, hanem a külföldi lány.

- Magamat – felelte egy perccel később.

- Látod abban a képben mindazt, ami vagy? – meg se várta a választ. – Vagy az csupán egy kép a fizikai valódról és jelen érzelmeid egy részéről? – újabb rövid szünetet tartott. – Nem gondolod, hogy mi mind csak egy ilyen pillanatképet érzékelünk egymásból, és könnyebb nem is gondolni arra, mi minden van-e kép mögött?

- Talán. Nem tudom, mert…

- Persze, te szeretnéd tudni, mi van ott, azonban sokan még csak nem is gondolnak erre, akár épp azért, mert olyan emberekhez volt szerencséjük, akik valóban olyanok, mint a kép, legyen az szép, vagy rút.

- De ha egyszer már látták, hogy tűnhetett el, hogy felejthették el?

- Ó, nagyon könnyen! Megpillantották, ám nem tanulták meg még megőrizni látásukat. A változáshoz idő kell és munka. Én csak annyit tehettem, hogy itt hagyom e szirmokat, hogy adjanak hírt erről újra és újra.

Mire ismét felnézett tükörképéből, a lány eltűnt. Tekintete a tér fáira tévedt, bár ősz volt már, mind virágba borult. Innen kapta a város későbbi nevét, amikor – ha nem is mindig és mindenkinek – jobb lett a hangulata, már nem veszekedett folyton a lakosság. Így lett a Mindig Virágzó Fák városa, ahol az elnyílt virágok után újabb bimbók bontogatták szirmaikat.

Szólj hozzá

kép változás hangulat virágok barát fiú kedvesség látomás pálfordulás szirmok Shinwano Ichigo Heroes and legends Kurīnkawa Kagehiko Hírnökszirmok Veszekedők városa idegen lány Airi Esther Yamada Garcia ami a kép mögött van